Od czego zależy nasze zdrowie?

W klasach I – III uczniowie realizują program profilaktyki antynikotynowej, inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji ” Nie pal przy mnie, proszę.” Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Uczniowie poszerzają i porządkują informacje na temat zdrowia, które dostosowane są do poziomu percepcji dzieci.

mgr Urszula Kokoszka

P1170853 P1170854 P1170855 P1170856