A- A A+

Odbiór zaświadczeń

Informuję, że w dniu 31 VII 2020 w godz. 7.00-15.00 należy zgłosić się do sekretariatu szkoły po odbiór zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy,

Sylwia Słomska dyrektor szkoły