Oddział przedszkolny 2018/ 2019.

Zgodnie z zarządzeniem nr 005022/2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18 I 2018 r. w dniach od 29 I 2018 r. do 5 II 2018 r. rodzice/ prawni opiekunowie dzieci mogą składać  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej.

Zapraszamy…

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły