A- A A+

Olimpiada Mądra Główka 2

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Naszej szkole w roku szkolnym 2011/ 2012
realizowaliśmy projekt „ Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 2” w ramach którego przeprowadzono następujące działania:
a) Kurs dla dzieci: 63 uczniów z kl.III, IVa i IVb zostało podzielone na 6 grup. Dla każdej z grup w okresie października do końca stycznia zrealizowane zostały 32 zajęcia, które odbywały się 2 razy w tygodniu po 45 minut. Każde dziecko wyposażone zostało w materiały dydaktyczne niezbędne w procesie nauczania. Program kursu zapewniał rozwój na wielu płaszczyznach. Wiedza zdobyta w trakcie kursu pomogła budować wewnętrzne przekonanie „ dam sobie radę w każdej sytuacji” . Dzieci nauczyły się na szkoleniach w jaki sposób organizować sobie miejsce do nauki, jak poprawić swoją koncentrację, rozwijać wyobraźnię, pamięć długotrwałą, spostrzegawczość, twórcze i logiczne myślenie. Dzieci poznały sposoby zapamiętywania ciągów zaplanowanych wydarzeń, dat, numery telefonów, twarzy, metody ”Map Myśli”- podstawowe ćwiczenia pomagające w nauce czytania.
W czasie trwania projektu uczniowie kształtowali pro – zdrowotne nawyki picia czystej niegazowanej wody, niezbędnej w procesie prawidłowego funkcjonowania organizmu i poprawnej koncentracji. Wdrażanie tego nawyku jest związane z planem pracy szkoły, która posiada tytuł Szkoły Promującej Zdrowie.

Na zakończenie kursu w dniu 31 I 2012 została zorganizowana olimpiada, która miała na celu podsumowanie osiągnięć uczniów. Każdy uczestnik olimpiady skorzystał z poczęstunku, otrzymał medal i certyfikat.

b) Szkolenie na nauczycieli: w kursie z zakresu nowoczesnych technik uczenia się dla nauczycieli uczestniczyło 9 osób. W przyszłości w skuteczny sposób będą wspomagać uczniów w procesie zdobywania wiedzy i przyczynią się do wzrostu kompetencji nowoczesnych metod uczenia się. Pozwoli im to też na wdrażanie innowacji pedagogicznych, zwalczanie stereotypów oraz poznanie możliwości wykorzystania tablicy mobilnej.

c) Szkolenie dla rodziców: 54 rodziców uczestniczyło w szkoleniu, na którym mieli okazję zapoznać się z narzędziami i metodami pozwalającymi rozwinąć potencjał umysłu dziecka. Dzięki temu będą oni mogli świadomie wspomagać swoje dzieci
w zdobywaniu wiedzy.

Skip to content