Otwarte drzwi.

W ramach ” otwartych drzwi” zapraszamy rodziców w dniu 7 IV 2016 r. w godz. 16.30- 17.30  na spotkania z nauczycielami.

O godz. 16.00 w sali 22 odbędzie się lekcja pokazowa j. angielskiego dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego.

O godz. 17.30 w sali 21 odbędzie się spotkanie Samorządu Uczniowskiego, przedstawicieli rad oddziałowych, prezydium Rady Rodziców, przedstawicieli Rady Pedagogicznej SP w Dulowej  oraz dyrektora szkoły.

Zapraszamy…

mgr S. Słomska  dyrektor szkoły