Otwarte drzwi…

 W ramach ” otwartych drzwi” zapraszamy rodziców w dniu 16 XI 2016 r. w godz. 17.00- 18.00  na spotkania z nauczycielami.

O godz. 18.00 w sali 6 odbędzie się spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych, Samorządu Uczniowskiego i  prezydium Rady Rodziców,

Zapraszamy…

mgr S. Słomska  dyrektor szkoły