Otwarte drzwi..

W ramach ” otwartych drzwi” zapraszamy rodziców w dniu 29 IV 2015 r. w godz. 16.30- 17.30  na spotkania z nauczycielami.

O godz. 17.00 w sali 21 odbędzie się spotkanie prezydium rady rodziców i przedstawicieli rad oddziałowych.

Zapraszamy…

mgr S. Słomska

dyrektor szkoły