A- A A+

Pierwsza Pomoc – spotkanie ze Strażakami

W dniu 29XI 2012r. wszyscy uczniowie naszej szkoły spotkali sięprzedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Dulowej. Pan Krzysztof Chomik i pan Robert Gąsior przeprowadzili dla uczniów warsztaty na temat: udzielania pierwszej pomocy oraz różnego typu zagrożeń i bezpiecznego zachowania.

Uczniowie najbardziej byli zainteresowani ćwiczeniami praktycznymi, w których chętnie brali udział. Dziękujemy OSP w Dulowej za znalezienie czasu dla naszej szkoły i przekazanie uczniom tak cennych i pożytecznych informacji.

Skip to content