A- A A+

Pierwszaki czekają na Wiosnę…..

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  uczniom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszej  klasie  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja klasowa z  zimowej  na  wiosenną. W  sali zazielenił  się  kącik  przyrody. Dzieci  podlewały mocno pachnące  wiosenne  kwiaty – żonkile, hiacynty i  cebule, z  których  wyrastał  szczypiorek.  Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. Z kolei nasze kochane mamusie zrobiły nam niespodziankę ozdabiając wiosennymi elementami okna i parapety w naszej klasie. Poczuliśmy świeży powiew wiosny. Dziękujemy !

mgr Aneta Bałuszek

Skip to content