Pierwszaki poznają zasady Pierwszej Pomocy

17. 09. 2014r. uczniowie z klas I A i B zapoznawali się z  podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz z numerami ratunkowymi. Uczniowie dowiedzieli się jakie czynności należy wykonywać na wypadek oparzenia, omdlenia, otarcia naskórka, krwotoku z nosa, ataku duszności.  Dzieci oglądały również film instruktażowy przedstawiający zasady udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczyły na fantomach ćwiczebnych.

Podsumowaniem dwugodzinnej nauki udzielania pierwszej pomocy było rozwiązywanie kart pracy przez dzieci. Dzieci poznały również jak ma wyglądać przekazywanie meldunku o wypadku do dyspozytora.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani zasadami udzielania Pierwszej Pomocy.
IMG_0470 IMG_0473 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0482 IMG_0483 IMG_0484