A- A A+

Pierwsze zebranie

Dnia 21 września odbyło się pierwsze spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców  (delegaci z poszczególnych klas) oraz z Samorządem Uczniowskim. Na spotkaniu obecni byli również opiekunowie SU i pedagog szkolny. Zebranie dotyczyło głównie planowania pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Spośród delegatów wybrano skład Rady Rodziców oraz przedstawiono zebranym: koncepcję pracy szkoły, plan wychowawczo-profilaktyczny i plan pracy SU. Przewodniczący Rady Rodziców p. Łukasz Barański dokonał podsumowania wydatków z ubiegłego roku szkolnego, a Dyrektor Szkoły zapoznała zebranych z planem finansowym na aktualny rok. Ustalono też dni dodatkowo wolne, omówiono obowiązujący szkolny strój uczniowski oraz zaproponowano organizację dwudniowej szkolnej wycieczki do Wrocławia dla klas V –VII. Spotkanie przebiegło w miłej i partnerskiej atmosferze.

mgr Renata Antoszczyk

Skip to content