Podsumowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

,,Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

(Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu)

10.01.19r. odbyło się spotkanie wolontariuszy działających w naszej szkole. W szkolnym Klubie Wolontariatu w pierwszym semestrze roku szkolnym 2018/2019 działało 18 wolontariuszy, są to w większości uczniowie klasy ósmej, szóstej a także piątej i czwartej. Aktualnie do koła należy 23 wolontariuszy. Uczniowie wraz z opiekunką organizują i realizują różne akcje charytatywne, które mają na celu pomoc potrzebującym, ale również pełnią funkcję wychowawczą. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Opiekunka koła pani Aneta Bałuszek podsumowała i podziękowała za pracę w I semestrze. Pani Dyrektor także podziękowała wszystkim wolontariuszom za pracę i życzyła dalszej chęci niesienia pomocy innym.

Opiekunka koła wolontariatu mgr Aneta Bałuszek