A- A A+

Podsumowanie warsztatów Matecznika Tradycji

12 czerwca w nasze szkole odbyło się  podsumowania warsztatów Matecznika Tradycji. W ramach Warsztatów Tańca Ludowego uczniowie poznawali tradycje taneczne oraz zwyczaje i obrzędy danego regionu. Na początku najmłodsi z oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w ludowych strojach przedstawili tańce i przyśpiewki ludowe. Widać było, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem i przejęciem przedstawili nam zabawy ludowe. Starsi uczniowie zaprezentowali swoje ciekawe prace wykonane na warsztatach rzemiosła ceramicznego. Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy. Odbył się także pyszny poczęstunek. Zachęcamy także uczniów do udziału w warsztatach w przyszłym roku szkolnym.

mgr Aneta Bałuszek

Skip to content