Pokaz doświadczeń

W dniu 1 lutego 2019 roku młodzież z klasy VII i VIII wzięła udział w pokazach doświadczalnych z fizyki. Odbyły się one w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Omówione zostały doświadczenia z mechaniki płynów oraz termodynamiki. Uczniowie mogli zobaczyć na przykład doświadczenie potwierdzające istnienie ciśnienia, do którego zostały wykorzystane półkule magdeburskie. Najbardziej jednak efektownymi doświadczeniami były te z ciekłym azotem.
Wszystkie te doświadczenia były prezentowane w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Prowadzący zachęcał wszystkich uczestników zajęć do samodzielnego badania świata i zjawisk w nim występujących.

mgr Anna Kozikowska