A- A A+

Powitanie wiosny

Z okazji powitania wiosny Samorząd Uczniowski zaproponował, aby pierwszy dzień wiosny był dniem „zielonych życzeń”, dniem „ planszówek” oraz dniem bez sprawdzianów, kartkówek i odpytywania. Na dzień 21 marca każda klasa przygotowała na kartce A3 – wierszowane wiosenne życzenia, które zostały umieszczone na drzwiach każdej ze sal. Na lekcji 3 i 4 wspólnie bawiliśmy się grając w „planszówki”. W tym dniu ubraliśmy się na zielono lub z elementem zieleni.

mgr Renata Antoszczyk

Skip to content