A- A A+

Próbna ewakuacja szkoły

img-20160902-00011 Dnia 23 września o godz. 9.00 w naszej szkole zostały przeprowadzone ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji na podstawie Art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej § 17; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719). Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia, np. pożarem.

Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, w których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń. Liczba ewakuowanych: 110 osób. Akcję przeprowadzono w obecności dwóch obserwatorów: przedstawiciela jednostki OSP- p. mgr K. Chomika oraz przewodniczącej szkolnej komisji BHP- p. mgr R. Antoszczyk. Ewakuacją kierowała p. mgr Iwona Kasprzyk – zastępca koordynatora zarządzania sytuacją kryzysową w szkole. Rodzajem zagrożenia był pożar w pomieszczeniu kotłowni w kondygnacji podziemnej. W czasie 7 min. wszyscy ewakuowani udali się bez paniki na miejsce zbiórki, którym była sala gimnastyczna. Zachowanie personelu podczas próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych było prawidłowe i zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych a wszyscy nauczyciele mający pod opieką uczniów złożyli kierownikowi akcji raport z przebiegu działań oraz składu osobowego uczniów. Ewakuowani zachowali się odpowiednio do sytuacji; sprawnie i bezpiecznie opuszczali obiekt zgodnie z planem ewakuacji. Stosowano się do poleceń kierującego akcją a na drogach ewakuacyjnych zachowany był spokój. Ogólnie cała próbna ewakuacja szkoły przebiegła bez zakłóceń i uwag obserwatorów.

Przewodnicząca szkolnej komisji BHP:
mgr R. Antoszczyk

Skip to content