A- A A+

Profilaktyka chorób zakaźnych

W dniach 31 stycznia – 4 lutego br. odbyły się w naszej szkole zajęcia przeprowadzone przez nauczycieli dla uczniów klas I – VIII na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Lekcje powstały w oparciu o materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach tygodnia informacyjnego w szkołach. Celem ich było zwiększenie świadomości wśród dzieci, dotyczącej dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom. Podczas lekcji przekazano informacje na temat chorób zakaźnych, szczepień, działania układu odpornościowego oraz zdrowego stylu życia. Zilustrowano je filmami, prezentacjami multimedialnymi, przeprowadzono  pogadanki itp. Uczniowie z dużym zrozumieniem  i zaangażowaniem  uczestniczyli w zajęciach. Lekcje pokazały, że warto, zwłaszcza w dobie pandemii, przybliżyć sobie wiedzę dotyczącą funkcjonowania naszych organizmów i zrozumieć przyczyny dzisiejszych ograniczeń w kontaktach z rówieśnikami, stosowania kwarantanny czy wprowadzenia zdalnego nauczania. Wszystkie materiały zawierały informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii. Postarajmy się być wspólnie odpowiedzialni, żeby chronić się przed chorobami i niebawem spotkać się na szkolnym korytarzu.

mgr Elżbieta Starostka

Skip to content