A- A A+

Program Profilaktyczny Debata

W dniu 20 czerwca 2022 r. przeprowadzono dla młodzieży uczącej się w klasie szóstej i siódmej realizację programu profilaktyki uniwersalnej Debata. W realizacji programu Debata wzięło udział 32 uczniów. Zajęcia prowadził pan Grzegorz Tokarczyk.

Program Profilaktyczny Debata to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, którego celem jest:

  • zmniejszenie tendencji do zachowań alkoholowych generowanych przez młodzież;
  • promowanie postaw trzeźwości i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży;
  • animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole;
  • kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących środków psychoaktywnych,
  • uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
  • kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.

Młodzież brała aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań, przede wszystkim do scenek. Mieli wiele ciekawych pomysłów oraz przemyśleń związanych z tematyką zajęć. Z uwagą słuchali „świadka trzeźwości” – osobę dorosłą, która dobrowolnie nie pije alkoholu, jest abstynentem i dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z taką postawą. W nowym podejściu do profilaktyki ważną rolę odgrywa zaangażowanie nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz rodziców.

mgr Bernadetta Głogowska

Uczeń siedzi na krześle, uczennice trzymają go za ręce.Uczniowie siedzą w sali podczas prelekcji, w tle ktoś pisze na tablicy.

 

Skip to content