A- A A+

Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Zadaniem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów ultrakrótkoogniskowych i innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnych monitorów dotykowych). W ramach tego programu będziemy pracować w kolejnych trzech salach, w których został umieszczony zakupiony w ramach programu sprzęt.

koordynator mgr Anna Kozikowska

Aktywna tablica w klasie 4 – 17.09.2018r.

W klasie czwartej na lekcji języka polskiego uczniowie mogli korzystać z nowej tablicy, która pojawiła się w ich sali. Sprzęt interaktywny towarzyszył nam m.in. na zajęciach poświęconych wakacyjnym pamiątkom. Na początku uczniowie opisywali wyświetlone na tablicy sfotografowane pamiątki wakacyjne, które przygotowali na lekcję.

Scenariusz zajęć poświęcony był wartościom przywiezionych z letnich wyjazdów rzeczy i miał na celu uświadomić uczniom, że najbardziej wartościową pamiątką jest tak naprawdę wakacyjna przyjaźń. Do osiągnięcia tego celu posłużył nam wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Pamiątka z wakacji”. Przy analizie wiesza znowu skorzystaliśmy z tablicy interaktywnej, by móc wypełnić tabelkę związaną z utworem. Na koniec wyświetliliśmy posty z forum internetowego, ponieważ to właśnie Internet jest współcześnie najbardziej popularnym środkiem pomagającym w utrzymywaniu kontaktów z przyjaciółmi.

Dzięki tablicy podczas zajęć możemy również na bieżąco korzystać z e-podręcznika.

mgr Joanna Bogacka – Pająk

Aktywna Tablica w kl. Va

Dzięki temu, że tablica  pojawiła się w klasie 5a,  zajęcia z języka polskiego zyskały na atrakcyjności. Ostatnio  piątoklasiści wzięli udział w lekcji poświęconej tematyce mitologicznej. Najpierw uczniowie obejrzeli krótki film animowany o Dedalu i Ikarze, a potem na jego podstawie, również na tablicy interaktywnej, wykonali ćwiczenia dotyczące mitu. Natomiast w codziennej pracy korzystamy z podręczników on-line. Z całą pewnością  stosowanie techniki informacyjnej na lekcjach  motywuje uczniów do pracy.

mgr Grażyna Iwaniak – Książek

Aktywna Tablica w klasie Va – 08.11.2018r.

Także na biologii wykorzystujemy technologię informacyjno – komunikacyjną. Dzięki niej możemy w łatwy i ciekawy sposób przyswoić wiedzę z tego przedmiotu. Na lekcji o komórkach roślinnych i zwierzęcych uczniowie poznawali organelle komórkowe, natomiast na lekcjach dotyczących fotosyntezy wysłuchali animowanej piosenki, która każdemu szybko wpadła w ucho. Uczniowie mogli bez wysiłku zapamiętać jak przebiega fotosynteza nucąc sobie i śpiewając słowa piosenki. W ten sposób lekcje stają się atrakcyjniejsze, a biologia wcale nie jest tak trudna.

mgr Iwona Kasprzyk

Aktywna Tablica w klasie IV – 04.12.2018r.

Podczas lekcji przyrody, na której podsumowywaliśmy i powtarzaliśmy wiadomości z rozdziału „Poznajemy świat organizmów” uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą rozwiązując zadania na tablicy interaktywnej. Dzięki temu mogli oni utrwalić materiał oraz sprawdzić się czy potrafią użyć swojej wiedzy w zadaniach praktycznych. Zadania polegały na utworzeniu łańcuchów pokarmowych, dopasowaniu organizmu do sposobu odżywiania oraz znajomości procesu fotosyntezy. Wszyscy aktywnie brali udział w lekcji oraz chętnie udzielali odpowiedzi podchodząc do tablicy. Wykorzystanie interaktywnych ćwiczeń z użyciem technologii informacyjno – komunikacyjnej uatrakcyjnia zajęcia, zwiększa motywację uczniów oraz zachęca ich do aktywności. Jest to również interesujący sposób na powtórzenie i utrwalenie materiału.

mgr Iwona Kasprzyk

Projekt edukacyjny „Polskie legendy”

W związku z programem „Aktywna tablica” uczniowie klasy 4  na lekcji języka polskiego i   historii realizowali  projekt edukacyjny „Polskie legendy”. Po zapoznaniu się z treścią wybranych utworów czwartoklasiści przygotowali prezentacje multimedialne, potem rozwiązywali quiz  ze znajomości poznanych legend. Ćwiczenia, dostępne on-line, zostały przygotowane do wykorzystania na  tablicy interaktywnej. Na zakończenie  uczniowie wysłuchali, korzystając również z TIK- u, dwa słuchowiska z cyklu „Legendy krakowskie”.

mgr Grażyna Iwaniak – Książek, mgr Joanna Bogacka – Pająk

Projekt edukacyjny „Palcem po mapie”

W piątek 5 kwietnia uczniowie klas piątych dokonali podsumowania projektu, nad którym pracowali od października 2018. Projekt „Palcem po mapie” realizowany był w ramach działań związanych z Aktywną Tablicą. Na piątkowej lekcji uczniowie obu klas piątych prezentowli przed kolegami i koleżankami swoje wybrane prace i dzielili się wrażeniami z realizacji projektu.

mgr Lilianna Ziajka

Lekcja wychowania fizycznego z aktywną tablicą  – WF z TIK.

Wychowanie fizyczne to nie tylko skok w dal czy gra w piłkę nożną. To także wiedza o zdrowym trybie życia, formach aktywności fizycznej czy znanych sportowcach. Często w formie projektu edukacyjnego uczniowie wyszukują i rejestrują potrzebne informacje, przedstawiają znane osobistości. W Internecie istnieje wiele programów, promujących zdrowy styl życia- informacje o regularnej aktywności fizycznej, racjonalnym odżywianiu, higienicznym trybie życia. W klasie VB odbyła się lekcja WF z TIK. Uczniowie sprawdzali różne dyscypliny sportowe – czy orientują się w nich, sprawdzali swoja wiedzę na temat przepisów gry w Quizach sportowych. Rozwiązywali test wiedzy ogólnej o sporcie. Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać na kolejnych lekcjach wf-u 🙂

mgr Agata Krawczyńska

Lekcja otwarta z języka angielskiego- klasa IV -14.05.2019 r.

W ramach realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” w naszej Szkole odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego prowadzona w klasie IV. Na zajęcia zaproszeni zostali nie tylko nauczyciele z naszej i sąsiedniej szkoły, ale również rodzice uczniów. Goście mogli zobaczyć w jaki sposób uczniowie uczą się języka z wykorzystaniem TIK. Tematem lekcji było tworzenie zdań pytających i krótkich odpowiedzi z czasownikiem „have got”. Uczniowie pracowali bardzo aktywnie, a ćwiczenia na tablicy interaktywnej były dla nich atrakcyjne i zachęcały do pracy. Na zakończenie każdy mógł ocenić swoje samopoczucie po lekcji oraz stopień w jakim przyswoił nauczany materiał.

mgr Iwona Kasprzyk

Lekcja otwarta: warsztaty dla rodziców klasy 4.

Celem zajęć było uświadomienie rodzicom potrzeby dawania dziecku uwagi poprzez wspólne spędzanie z dzieckiem czasu i świętowanie w rodzinie. Rodzice aktywnie uczestniczyli w zajęciach, brali udział w ćwiczeniach oraz przygotowali dla dzieci drobne prezenty zrobione przez siebie. Podczas zajęć zostały wykorzystane następujące metody i formy pracy: mówiąca ściana, pogadanka, kolaż, quiz, burza mózgów. Dzięki tablicy interaktywnej rodzice mogli szybko zweryfikować trafność swoich odpowiedzi podczas quizu. Na zakończenie rodzice oraz dzieci podarowali sobie wzajemnie zrobione przez siebie upominki.

mgr Bernadeta Głogowska

Prezentacja efektów pracy w ramach projektu „Legendy polskie” programu „Aktywna tablica” prowadzonego w klasie czwartej

Uczniowie klasy czwartej zaprezentowali wytwory swoich działań związanych z realizacją programu „Aktywna tablica”. Działania uczniów związane były z treściami kształcenia literackiego i kulturowego. Miały one na celu zdobycie wiedzy na temat cech gatunkowych legendy oraz znajomości legend związanych z największymi miastami Polski. Przygotowane prezentacje multimedialne uczniowie klasy czwartej przedstawili zaproszonym piątoklasistom. Podczas lekcji goście mieli okazję rozwiązać tematyczne ćwiczenia interaktywne z użyciem tablicy multimedialnej. Projekt realizowano na lekcjach języka polskiego oraz historii.

mgr Joanna Bogacka – Pająk, mgr Grażyna Iwaniak – Książek

Matematyka z TIK

Na lekcjach matematyki wykorzystujemy sprzęt, który otrzymaliśmy w ramach programu Aktywna tablica. Dzięki niemu możemy odciążyć plecaki uczniów, jak również uatrakcyjnić każde zajęcia. W czasie lekcji korzystamy z multipodręcznika Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, które przygotowało w nim wiele ćwiczeń interaktywnych. Na lekcji poświęconej kątom uczniowie wykonywali jedno z nich. Należało ustawić ramiona kąta zgodnie z opisem. Do podsumowania lekcji wykorzystaliśmy quiz ze strony www.quizizz.com. Uczniowie rozwiązywali go na swoich telefonach. Była to bardzo emocjonująca rywalizacja.

mgr Anna Kozikowska

Lekcje języka angielskiego z TIK w klasie VB

Nikomu nie trzeba wspominać jak bardzo pomocna jest współczesna technologia w nauce języków obcych. Dostępne w Internecie zasoby, również w postaci gier, potrafią zmotywować każdego do rozwinięcia swoich kompetencji w tym zakresie. Na lekcjach języka angielskiego również czasami sięgamy po te zasoby, choć najczęstszym gościem jest e-podręcznik, który pojawia się prawie na wszystkich zajęciach, dbając nie tylko o naszą wiedzę, ale również o zdrowsze kręgosłupy, zmniejszając ciężar tornistrów o podręcznik papierowy. Podczas przykładowej lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK w klasie VB wprowadzaliśmy umiejętność stopniowania przymiotników. Na początku sprawdziliśmy swój zasób słownictwa przypisując jak najwięcej przymiotników do danej formy ukształtowania terenu. Znacznie ułatwiły nam to zadanie wirtualne karty obrazkowe, które wyświetlane na tablicy interaktywnej widoczne były nawet dla uczniów siedzących w tylnej części sali. Wyświetlane na tablicy zdania z luką, czy możliwość przyporządkowywania części zdań przez przesunięcie, przyspieszają czas pracy i dają możliwość wykonania większej ilości ćwiczeń. Stale pamiętamy również o stronie internetowej wydawnictwa naszych podręczników, gdzie znaleźć możemy zakładkę „DLA UCZNIÓW”, w której znajdują się gry i ćwiczenia utrwalające materiał na danym poziomie, związany z konkretnym działem materiału.

mgr Agnieszka Kaźmierczak

Przygotowanie do teoretycznego egzaminu na Kartę Rowerową z TIK

Klasa IV przez cały rok przygotowywała się do egzaminu na Kartę Rowerową zdobywając wiedzę na temat: budowy i obsługi roweru, przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów, znaków drogowych, zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W utrwalaniu tej wiedzy bardzo pomocne okazały się lekcje techniki prowadzone przy wykorzystaniu TIK. Uczniowie realizując założenia programu: „Aktywna tablica” mieli możliwość atrakcyjnego i bardziej skutecznego skorzystania z zajęć. Interaktywne metody aktywizujące uczniów sprawiły, że nowo poznawane  treści stawały się przejrzyste i łatwiej przyswajalne. Przy pomocy narzędzi TIK , podczas ćwiczeń interaktywnych  uczniowie mieli okazję przekonać się na bieżąco o swojej wiedzy rozwiązując przykładowe testy czy też obserwując daną animację nabierali świadomości konkretnych sytuacji na drodze. Warto było w ten sposób poszerzać wiedzę i utrwalać wiadomości.

mgr Renata Antoszczyk

Aktywna Tablica – podsumowanie

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w rządowym programie „Aktywna tablica”. Dzięki jego realizacji szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt w postaci trzech rzutników i tablic multimedialnych. Korzystały z nich klasy: czwarta i obie piąte.

Jednym z działań określonym w programie było przeprowadzenie projektów z uczniami. Klasy piąte realizowały projekt z geografii pt. „Palcem po mapie”. Natomiast klasa czwarta wykonywała wspólny projekt edukacyjny z historii i języka polskiego pt. „Polskie legendy”. Uczniowie mieli okazję zaprezentować efekty swojej samodzielnej pracy kolegom z klas biorących udział w programie. Kolejne działanie, to umożliwienie uczniom w danej klasie, by w wymiarze co najmniej pięciu godzin tygodniowo pracowali (z jednym lub kilkoma nauczycielami) z wykorzystaniem tablicy. Nasi nauczyciele systematycznie wykorzystywali ją na swoich lekcjach. W okresie od wrześnie 2018 do końca maja 2019 w klasie IV zostało przeprowadzonych 370 lekcji z zastosowaniem TIK, w VA – 465, a w VB – 407. Następnym zadaniem wyznaczonym w programie było opracowanie przez nauczycieli scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami ze szkolnego zespołu samokształceniowego oraz jako element współpracy międzyszkolnej. Nauczyciele przygotowali również w ciągu roku szkolnego zadania/ćwiczenia interaktywne, których wykonanie wymagało użycia tablicy. Na lekcjach prezentowali nowy materiał, sprawdzali wiedzę i umiejętności uczniów i to wszystko z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

koordynator projektu mgr Anna Kozikowska

 

 

Skip to content