A- A A+

Bezpieczna + 2016/2017

Realizacja Naszego projektu: Jedna Rodzina… polega na integracji lokalnego środowiska, włączając również  do realizacji zadań lokalne instytucje. Objęta liczba uczniów to 139 osób.
Głównym celem jest pokazanie dzieciom, że wspólne działania środowiska lokalnego będą sprzyjać podniesieniu jakości ich bezpieczeństwa, będą rozwijać ich zainteresowania, sprawią, że Naszą szkołę chętnie będą odwiedzać tak rodzice, dziadkowie jak i osoby zaangażowane w działania lokalne wsi. Działania są przeprowadzane wielokierunkowo, a efektem finalnym będzie wspólna wymiana doświadczeń, warsztaty, szkolenia, biesiada.
Młody człowiek jest naocznym świadkiem procesu integracji środowiskowej. Zobaczy jak ważnym jest jej ogniwem.
Szkoła dysponuje doskonałą lokalizacją: jest miejscem łączącym dwie wsie. Samo osiągnięcie celu głównego, czyli integracji środowiskowej i stworzenia jednej Rodziny nie będzie celem samym w sobie. Chcemy, by podjęte działania przyniosły efekt wieloczasowy, były rezultatem potęgującym zaangażowanie rodziców, dziadków, lokalnych organizacji w losy młodego człowieka.

Skip to content