A- A A+

Czyste powietrze wokół nas 2015/2016

Czyste powietrze wokół nas 2015/ 2016.

Program adresowany jest do dzieci 5- i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców i opiekunów. Jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.
W ramach realizacji programu w I semestrze roku szkolnego 2015/ 2016 odbyło się jedno spotkanie z rodzicami, na którym przedstawione zostały ogólne założenia programu, oczekiwane korzyści wypływające z jego realizacji oraz omówione przewidywane trudności. Podczas dyskusji rodzice wyrazili swoje zdanie na temat przeprowadzenia programu w przedszkolu wśród ich dzieci. Odbyła się jedna wycieczka, której celem było ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku. Odbyło się również wiele wycieczek, których celem było uświadomienie dzieciom jak ważne jest dla naszego zdrowia czyste powietrze. Odbyły się również zajęcia programu profilaktycznego „Zawsze razem”. Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.Dzieci wykonały książeczkę – kolorowankę, w której przedstawiona została historia Dominika, nosiciela wirusa HIV.

mgr Aneta Doros

IMG_20151001_113219 IMAG1059 IMAG0293

Skip to content