A- A A+

Czyste powietrze wokół nas 2018/2019

Sprawozdanie z realizacji „Czyste powietrze wokół nas”:

uczestnicy zrealizowane zadanie ( krótki opis ) forma
Dzieci 5-letnie, 6-letnie Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” adresowany był do dzieci i rodziców. W trakcie realizacji programu, dzieci otrzymały odświeżacz powietrza, który przekazał Marszałek Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.  Dzieci wystąpiły z krótkim montażem edukacyjnym słowno – muzycznym pt „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczniów klas I –VIII. W trakcie realizacji programu dzieci odbywały spacery po okolicy rozpoznając kolory dymów z  wydobywających się kominów domów mieszkalnych, obserwowały ilustracje przedstawiające różnorodne źródła i rodzaje dymu. Zapoznały się z Dinkiem i wykonały jego portret z napisem „Nie pal przy mnie”.  Dzięki realizacji programu dzieci mają świadomość, że nie muszą być biernymi palaczami. Mogą mieć wpływ na to, czym i co palimy w piecu. Mogą wyrażać swoją wolę poprzez naklejanie znaczka, potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Realizacja programu przyczyniła się do tego, że dzieci bawią się i przebywają w czystym pomieszczeniu – obserwacja

 

– występ

 

– listy do

Rodziców

 

– gazetka

 

– zajęcia

Wnioski:

1.Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.

2. Zajęcia zwiększyły wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego, zanieczyszczenie środowiska.

3. Rozpoznawały kolor dymu wydobywającego się z kominów domów mieszkalnych w czasie wycieczek pieszych.

4. Program zwiększył umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub dorośli palą przy nich.

mgr Urszula Kokoszka

Skip to content