A- A A+

Innowacja Szachy w szkole

Drugi rok innowacji pedagogicznej „Szachy w szkole” za nami.

W bieżącym roku realizowany był drugi rok zajęć innowacji pedagogicznej pt. „Szachy w szkole”, w którym uczestniczyli uczniowie klasy II. Celem zajęć było: wspieranie rozwoju samodzielnego myślenia i kreatywności uczniów, rozwoju wyobraźni przestrzennej, pamięci wzrokowej i strategicznego myślenia, a także lepsze radzenie sobie z zagadnieniami matematycznymi uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów, stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez: rozwój zainteresowań, twórczą aktywność, rozwijanie pamięci i uwagi. Uczniowie uczyli się postępowania według zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Uczestnicy zajęć poznali nową dyscyplinę, która polega na samodzielnym, logicznym rozumowaniu.

Martyna Gędoś i Samuel Ogórek reprezentowali szkołę w Małopolskim Finałowym Turnieju „Edukacja przez Szachy w Szkole”, który odbył się w kwietniu w Krakowie. Martyna zdobyła w nim bardzo wysokie III miejsce.

mgr Joanna Bogacka – Pająk

Skip to content