A- A A+

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” / „Bilingual Future”

Realizacja programu w naszym oddziale przedszkolnym:

W roku szkolnym 2020/2021 ponownie razem z przedszkolakami podjęliśmy wyzwanie jakim jest udział w programie “Dwujęzyczne dzieci”. Razem z bohaterami programu: pieskiem, kotkiem, misiem – Tomem oraz dziewczynką – Keri będziemy uczyć się  języka angielskiego poprzez zabawę. Chętnie poznamy nowe słowa oraz zwroty, których będziemy starać się używać podczas codziennego pobytu w przedszkolu. Mamy nadzieję, że z biegiem czasu będziemy posługiwać się językiem angielskim jak ojczystym, a tak wczesna nauka języka obcego zaowocuje w naszej przyszłości.

mgr Roksana Majcherczyk

 

Rok szkolny 2019/2020

Witaj Przygodo!

W ostatnim tygodniu lutego razem z przedszkolakami rozpoczęliśmy program „Dwujęzyczne Dzieci”. Wszyscy byliśmy bardzo zaciekawieni co nowego spotka Nas w przedszkolu;) Już na samym początku czekała na dzieci niespodzianka w postaci pięknych pluszaków, bohaterów programu, które będą z nami podczas codziennej zabawy z językiem angielskim. Wszyscy poznaliśmy imiona Naszych towarzyszy:  misia-Toma, dziewczynkę- Keri oraz kota i psa. W przyswajaniu nowych zwrotów oraz słów pomagają nam również skoczne piosenki oraz krótkie materiały video. W pierwszym tygodniu zabawy nauczyliśmy się piosenki na przywitanie „Hello”, którą śpiewamy zawsze na przywitanie z naszymi bohaterami;), poznaliśmy również już kilka słów po angielsku m.in. „present, baloon, hello, yellow, house” i inne. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w nauce poprzez zabawę z Naszymi nowymi przyjaciółmi- wykrzykując im na pożegnanie- See you soon!

Dog is in and frog is out!

Właśnie takie słowa piosenki towarzyszyły nam poprzez kolejne tygodnie zabawy z językiem angielskim. Dzieci poszerzyły swój zasób słownictwa o kolejne zwroty i słowa m.in. frog-żaba, coin-moneta, in-w, out-poza, come with me-chodź ze mną, rainbow- tęcza, red-czerwony, blue-niebieski, ball-piłka… i wiele innych. Dzieci z niecierpliwością codziennie czekają kto tym razem będzie uczestniczył w zajęciach przytulając się z Naszymi pluszowymi bohaterami;).

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Realizacja projektu „Dwujęzyczne dzieci” posłużyła przede wszystkim rozwojowi u dzieci umiejętności posługiwania się  językiem angielskim w sposób naturalny, tak jak językiem ojczystym. Razem z przedszkolakami zrealizowaliśmy serię edukacyjną „Tom&Keri” poziom A, przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Seria składała się z 13 rozdziałów o różnej tematyce, dzięki którym dzieci poznały ok. 285 słów i zwrotów w języku angielskim. Program „Dwujęzyczne dzieci” dał nam możliwość codziennego wplatania mowy w języku angielskim. Dzieci poprzez spotkanie z językiem obcym  w każdym dniu pobytu w przedszkolu efektywniej zapamiętywały nowe słowa czy zwroty. Zajęcia  urozmaicały dzieciom czas spędzony w placówce, a jednocześnie uczyły czegoś nowego. Poprzez ciągłe spotkanie z językiem obcym dzieci w przyszłości będą potrafiły posługiwać się nim jak językiem ojczystym.

mgr Roksana Majcherczyk

Certyfikat Dwujezyczne Dzieci nr 4.2020 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej

Więcej informacji:

www.dwujezycznedzieci.pl

www.bilingualfuture.com/pl/

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

Infolinia: (+48) 22 290 44 33

CEL

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6) tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie – czyli na tych samych zasadach jak pierwszy – nabywa drugi język. Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

KORZYŚCI

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób Alzheimera i Parkinsona.

METODA

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

Warto podkreślić, iż Program skonstruowany jest tak, że zarówno rodzice w domu, jak i opiekunowie w żłobku / przedszkolu, w początkowym etapie nauczania nie muszą znać angielskiego, żeby pomóc dzieciom w codziennych zajęciach; co więcej, mogą efektywnie, przez wspólną zabawę, uczyć się razem z nimi. Do nich skierowany właśnie jest Uniwersalny Kurs dla Żłobków i Przedszkoli w wersji Standard.

Dla wychowawców anglojęzycznych przygotowane są wersje Plus oraz Expert, które wykorzystują pacynki “mówiące” tylko po angielsku (podstawowa zasada dwujęzyczności OPOL = One Person/Place One Language).

Współpraca opiekunów i lektorów daje o wiele lepsze rezultaty, niż wyłącznie praca lektorów. Kontekstowe obcowanie dzieci z językiem w czasie codziennych zabaw w placówce oraz w domu utrwala materiał tak, że dzieci niemal natychmiast wykorzystują go czynnie w czasie spontanicznych zabaw – po prostu zwyczajnie posługują się nim.

AUTOR

Autorką tej opisanej powyżej koncepcji jest światowej sławy lingwistka – Claire Selby, która od kilkunastu lat tworzy materiały – zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla najmłodszych.

Jest autorką pełnych kursów szkolnych wydawanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press i Foreign Language and Research Press (Chiny). Pracuje również jako doradca BBC Worldwide w zakresie dziecięcej edukacji językowej. Na drodze długoletnich badań i doświadczeń wypracowała unikalną metodę nauczania – Spiral Language System (SPIRAL = Sounds, Pictures, Interest, Repetition, Actions, Links).

Wykorzystuje w niej naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Za swoją twórczość otrzymała m.in. następujące nagrody: „Świat Przyjazny Dziecku” – wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt edukacyjny dla dzieci organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (2004), Nagroda Komitetu Olimpijskiego w Pekinie za piosenkę olimpijską, wyróżnienie w Cannes dla serialu Tom and Keri przyznane przez Dziecięce Jury (MipJunior 2012), trzy wyróżnienia British Council za publikacje związane z nauczaniem dzieci języka angielskiego oraz nagrodę The English-Speaking Union za innowacyjność w tworzeniu materiałów do nauki języka angielskiego dla dzieci.

Materiały związane z programem wprowadzamy w oddziale przedszkolnym codziennie. Daje nam to możliwość wplatania języka angielskiego w codziennych czynnościach, a tym samym oswojenia się z nim. Cyklicznie dodajemy nowe słownictwo za pomocą nagrania historyjki oraz instrukcji lektora jak należy wymawiać poszczególne zwroty. Rozwiązujemy karty pracy skierowane do danego tematu. Korzystamy również z zaproponowanych materiałów audio, plansz, fiszek w ciągu całego tygodnia. Uczymy się piosenek dedykowanych do programu. Sympatyczną pomocą w nauce są towarzyszące nam na co dzień maskotki postaci występujących w serii.
Wnioski: Wprowadzenie nauki języka obcego dla najmłodszych przynosi wyłącznie pozytywne rezultaty. Obcując z językiem uczą się go w sposób naturalny i niewymuszony. Często podczas zabaw ruchowych komunikujemy się w języku angielskim, dzieci samoistnie tłumaczą np. nazwy zwierząt na język obcy nawet podczas zabaw logopedycznych. Naturalnym stały się dla nich piosenki śpiewane w języku angielskim. Wprowadzenie i osłuchanie się dzieci w przedszkolu języka angielskiego zaowocuje łatwością nauki tego języka w szkole podstawowej.

mgr Katarzyna Jedynak

Skip to content