A- A A+

Nie pal przy mnie proszę 2016/2017

Program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę” skierowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ale również rodziców. Jest to program, który trwa kolejną edycję w naszej szkole.

Cele programu zostały opracowane przez Państwową Inspekcje Sanitarną ujęte w punktach:

  1. Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
  2. Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie.
  3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
  4. Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia.
  5. Kształtowanie wśród dzieci postaw asertywnych.
  6. Uświadomienie dzieciom szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie.
  7. Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą przy nich tytoń.
  8. Zwiększenie świadomości rodziców w zakresie szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie dziecka..

Nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzili w roku szkolnym 2016/ 2017 zajęcia z następujących tematów:

Co to jest zdrowie? Od czego zależy nasze zdrowie? Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? Nie pal przy mnie, proszę!

Do pełnej realizacji programu pozostaje nam zorganizowanie wystawy prac plastycznych przygotowanej przez uczniów, zaproszenie naszej pani pielęgniarki na grudniową lekcję o zdrowiu oraz przeprowadzenie pogadanek wśród rodziców.

mgr Ewa Stanach

img_4664 img_4666 img_4667 img_4668 p1190347 p1190348 p1190349 p1190354 p1190355 p1190356 p1190357 p1190358 p1190360 p1190364 p1190366 p1190367

Skip to content