A- A A+

Projekt Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

W okresie XII 2018 – I 2019 nasza szkoła brała aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” opracowanej przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA” wspieranej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Działaniami objęci byli uczniowie klas IV-VIII, ich rodzice oraz nauczyciele. Główną ideą kampanii było odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela, co w rezultacie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych.

Poszczególne grupy zaangażowane w kampanii uczestniczyły w zajęciach przeprowadzonych zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez organizatora, a następnie wypełniały ankiety weryfikujące wzrost świadomości i sprawdzające deklarowane wzajemne postawy.

Przeprowadzony program zmotywował wszystkich do refleksji na temat własnych postaw i relacji: uczeń – nauczyciel, dziecko – rodzic oraz wpłynął na bardziej świadome budowanie tych relacji i kreowanie własnych postaw.

Certyfikat RSPO

mgr Agnieszka Kaźmierczak

 

Skip to content