A- A A+

Małopolska Szkoła Tradycji 2018/2019

W ramach projektu edukacyjnego Małopolska Szkoła Tradycji realizowanego w latach 2017-2020 przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na terenie naszej szkoły powstał Matecznik Tradycji – miejsce, w którym rozpoczęły działalność warsztaty tańca ludowego i warsztaty rękodzieła artystycznego. Nasi uczniowie nadal uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach tego projektu.

WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO

W ramach Warsztatów Tańca Ludowego zorganizowano zajęcia dla grupy  uczniów z oddziału przedszkolnego i klas I-III, w trakcie których zgłębione będą podstawy tradycji tanecznych naszego regionu, przyśpiewek ludowych, zwyczajów i obrzędów. Zajęcia grupowe prowadzone będą jeden raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne.

WARSZTATY  RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Warsztaty  Rękodzieła Artystycznego prowadzone są dla grupy uczniów klas starszych jeden raz w tygodniu przez 4 godziny lekcyjne. Przedmiotem warsztatów jest garncarstwo i ceramika.

mgr Grażyna Mendyk

Skip to content