A- A A+

Projekt Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy

Opis Projektu

(informacje pochodzą ze strony http://www.pierwszaki.eu/index.php/Strony/Pokaz/artykuly?ID=120)

 • Każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre, nawet jak chodzi do szkoły!
 • Dziecko przychodzi do szkoły z ogromnym bagażem umiejętności, doświadczeń i osobistym stylem uczenia się – swoją bogatą historią życia.
 • W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), także odnośnie uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe życie.
 • Jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka!

Jest to główna idea przewodnia Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”.

Bazą teoretyczną jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która została uznana za jedno z największych osiągnięć nauk społecznych końca 20.wieku! Edukacja oparta na założeniach WI to edukacja skonfigurowana do autentycznych potrzeb i możliwości uczniów – edukacja na miarę XXI wieku.
Zrozumienie Teorii Wielorakiej Inteligencji i wprowadzenie jej zasad do konstrukcji systemu edukacyjnego w przedszkolach i szkołach może wręcz zaowocować „przewrotem” na miarę kopernikańskiego!
Zgodnie z ideą WI praca z dziećmi w szkole powinna polegać na tworzeniu bogatego (w sensie wielorakiej stymulacji) środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków, które umożliwiają dzieciom manifestację WSZYSTKICH RODZAJÓW INTELIGENCJI; nie zaś – tylko inteligencji faworyzowanych w tradycyjnym systemie edukacji (tzw. inteligencji szkolnej). A zatem tworzy się warunki do ujawniania inteligencji:

 1. Językowo-lingwistycznej
 2. matematyczno – logicznej
 3. wizualno-przestrzennej
 4. przyrodniczej
 5. muzycznej
 6. kinestetycznej (ruchowej)
 7. interpersonalnej (społecznej)
 8. intrapersonalnej (refleksyjnej)

Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.
Nauczyciele – mogą realizować autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną.

Nauczyciel współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka. Wspólnie poznają dziecko, razem opracowują wstępną diagnozę profilu WI dziecka. Na tej podstawie nauczyciel projektuje sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. A po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otworzyło się, bez lęku, na obszary w których jest słabsze. Bo tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.

Realizacja Projektu w naszej szkole:

Od 3 stycznia 2011roku ruszyła III edycja Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem jest 27 uczniów klasy I. Zajęcia prowadzone będą przez wychowawcę klasy I mgr Ewę Stanach.
Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywać się bedzie w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Przed uczniami działanie we wszystkich dziedzinach aktywności, prowadzących do rozwijania inteligencji: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społeczej.

Projekt ten realizowany był już przez naszych uczniów w latach wcześniejszych.

Sprawozdanie z Projektu „Pierwsze ucznowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W naszej szkole od 2 listopada 2010 do czerwca 2011 był realizowany III – ostatni etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Projekcie uczestniczyło 27 uczniów z klasy I.
Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy człowiek ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.
Od listopada do grudnia 2010 r. na zajęciach obowiązkowych obserwowałam dzieci i przygotowywałam się do określenia diagnozy początkowej. Następnie na grudniowym spotkaniu rodzice zapoznali się z dianozą początkową profilu inteligencji własneog dziecka.. Po zapoznaniu rodziców z diagnozą początkową, przystąpiliam do realizacji zadań zgodnie z wytycznymi edukatora pani E. Lelo. Projekt był realizowany od 3 stycznia 2011 do 10 czerwca 2011 r.. Temat zajęć pozalekcynjych to „Kraina Wawelskiego Smoka”.
Zespół podzielony był na grupy i każda z grup realizowała zadania. Na zajęciach poznawaliśmy legendy związane z powstaniem państwa polskiego i Krakowa. Uczniowie korzystali ze środków dydaktycznych dostępnych w pracowni i rozwijali 8 typów inteligencji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Zajęcia objęły 50 godzin lekcyjnych. Projekt zakończył się pokazem poprzedzony diagnozą końcową. O wynikach poinformowałam rodziców.
Uczniowie przygotowali pokaz samodzielnie, co ukazuje ich inteligencję INTRAPERSONALNĄ, a tworząc zespół i pracując razem odzwierciedlili swoją inteligencję INTERPERSONALNĄ. Każdy z nich wnosząc coś nowego do grupy, pokazał swoją indywidualność.
Sposób kształcenia inteligencji RUCHOWEJ uczniowie pokazali poprzez ćwiczenia ruchowe: kręcenia kółkami hula-hop, kręcenie talerzami, chodzenie na szczudłach, wykonanie szpagatu, skoki na skakance.
Wybrane prace plastyczne były dekoracją spotkania ilustrowały inteligencję WIZUALNO-PRZESTRZENNĄ.
Inteligencję JĘZYKOWĄ uczestnicy zaprezentowali poprzez przedstawienie teatralne pt. „Święto bajek i wierszy” do którego pod kierownictwem nauczyciela, przygotowali scenariusz i reżyserię. Ten typ inteligencji byl zaprezentowany także poprzez recytację wierszy Juliana Tuwima.
Inteligencję MUZYCZNĄ uczniowie ukazali tańcząc i śpiewając samodzielnie wybrane piosenki i samodzielnie przygotowane układy taneczne, a także indywidualne popisy gry na gitarze i pianinie elektrycznym..
Inteligencję matematyczno-logiczną zaprezentowała uczennica podczas układania kostki Rubika.
Rodzice z przyjemnością oglądali talenty i umiejętności swoich pociech.

Ewa Stanach
Skip to content