A- A A+

Projekt Szkoła z Prawami Dziecka

W kwietniu szkoła nasz została zgłoszona do projektu organizowanego przez UNICEF pod hasłem  „Szkoła z Prawami Dziecka” . Celem akcji jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami z zakresu praw dziecka, uświadomienie uczniom znaczenia tych praw oraz zaangażowanie i wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. Udział w projekcie zobowiązuje nas do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat praw dziecka. Jedne z takich zajęć przeprowadzone zostały podczas tegorocznych obchodów dnia dziecka 31 maja, kiedy to uczniowie przychodzili przebrani za swoich kolegów i koleżanki z różnych stron świata, poznawali ich kulturę oraz po przeprowadzonej pogadance pracując w grupach wykonywali plakaty pod hasłem ” Prawa dziecka na świecie”.

Kolejne zajecia systematycznie prowadzone są w poszczególnych klasach na godzinach wychowawczych. Podczas tych zajęć uczniowie zgłaszają kandydatów do nadania „Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka”  oraz kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia, który taką funkcję obejmie w naszej szkole w nowym roku szkolnym.

mgr Lilianna Ziajka

Skip to content