A- A A+

Szkoła Odkrywców Talentów 2015/2016

W związku z uzyskaniem przez szkołę certyfikatu Szkoły Odkrywców Talentów powstał Szkolny System Wspierania Zdolności. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

Szkolny System Wspierania Zdolności

ROK SZKOLNY 2015/2016

Nasza szkoła znajduje się w gronie szkół z certyfikatem Szkoła Odkrywców Talentów dlatego też w każdym roku szkolnym prowadzone są na bieżąco działania obejmujące swym zasięgiem ucznia zdolnego:

W bieżącym roku szkolnym w semestrze I uczniowie aktywnie biorą udział w różnych konkursach zarówno szkolnych jak i tych o zasięgu międzyszkolnym. Są to konkursy wiedzowe m.in. Małopolskie Konkursy: Matematyczny, Przyrodniczy, Humanistyczny, Języka angielskiego, Biblijny, konkurs ortograficzny „O złote pióro Starosty Powiatu Chrzanowskiego”, liczne zawody sportowe: zawody pływackie, biegi przełajowe, halowa piłka nożna, zawody lekkoatletyczne, konkursy artystyczne w tym „Młoszowskie Nutki”, konkurs kolędy w języku angielskim „O puchar Rudolfa”, liczne konkursy plastyczne. Osiągnięcia naszych uczniów prezentowane są na gazetce osiągnięć, a także na szkolnej stronie internetowej w zakładce Osiągnięcia. W ramach obchodów Dnia Talentu w listopadzie odbył się coroczny konkurs „Młode Talenty” cieszący się ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci z klas młodszych jak również z klas IV-VI. Była to już XIX edycja tego konkursu odbywającego się w naszej szkole, w trakcie którego każdy mógł zaprezentować swoje uzdolnienia, zainteresowania i pasje w IV kategoriach: śpiew, recytacja, występ sceniczny, praca plastyczna. Na bieżąco pojawiają się informacje o ciekawych konkursach skierowanych do uczniów szkół podstawowych. W ramach działania Szkoły Odkrywców Talentów każdy nauczyciel motywuje i zachęca uczniów do poszerzania swojej wiedzy z danego przedmiotu poprzez zadania dodatkowe dla chętnych, udział w konkursach wiedzowych, ciekawą oprawę zajęć. Od początku roku uczniowie mogą szlifować swoje zdolności z zakresu lekkiej atletyki na zajęciach w ramach projektu realizowanego w szkołach na terenie gminy Trzebinia „Lekkoatletyka dla każdego!”. Również w ramach tego projektu uczniowie mieli szansę wykazać się podczas międzywojewódzkich zawodów lekkoatletycznych reprezentując naszą gminę. Rozwijanie talentów uczniowskich możliwe jest także dzięki poszerzeniu oferty biblioteki szkolnej dzięki programowi „Książki naszych marzeń”. W ramach projektu w bibliotece pojawiły się interesujące książki dla dzieci. Uczniowie rozwijają swoje talenty nie tylko uczestnicząc w konkursach, ale także biorąc udział w akademiach np. z okazji Święta Niepodległości, występach publicznych dla społeczności lokalnej np. z okazji Dnia Górnika, Jasełkach, w warsztatach np. bożonarodzeniowych. Ponadto nasi najmłodsi uczniowie w bieżącym roku szkolnym uczęszczają na zajęcia szachowe, a także mogli spróbować swoich sił w V Szachowym Turnieju Rodzinnym im. Ks. Stanisława Fijałka zdobywając liczne wyróżnienia. Swój talent dziennikarski młodsi uczniowie natomiast mogą szlifować podczas redagowania szkolnej gazetki „Pod okiem Jadwigi”, a starsi uczniowie z klas IV-VI podczas realizacji projektów „Trzymaj Formę!” i „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”. W ofercie szkolnej istnieje również kilka kół zainteresowań dla dzieci, m.in. koło sportowe, koło języka polskiego, koło techniczne, koło matematyczne. Szkoła prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami wspierającymi pracę z uczniem zdolnym np. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chrzanowie, Małopolskim Uniwersytetem dla Dzieci, Wiejskimi Domami Kultury w Karniowicach i Dulowej itp.

Koordynator: Szkolny Lider Zdolności – mgr Iwona Kasprzyk

Skip to content