A- A A+

Szkoła Odkrywców Talentów 2018/2019

Kolejny rok szkolny to rok Szkoły Odkrywców Talentów. Program ten ma na celu wzmacnianie, motywowanie i promowanie uczniów zdolnych. W naszej placówce odbywa się to na różne sposoby. Przez cały rok szkolny uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach: językowych, przedmiotowych, recytatorskich, wiedzowych, a także w zawodach sportowych i turniejach szachowych. Ponadto w szkole również odbywały się konkursy mające na celu zachęcać uczniów do ujawniania swoich talentów i wypróbowania swoich sił. Były to m.in. konkurs na napisanie wiersza, konkurs pięknego czytania, konkurs znajomości lektury. Uczniowie mogli realizować swoje pasje poprzez wydawanie gazetki szkolnej, pracę w bibliotece szkolnej, szkolnym kole wolontariatu. Talenty naszych uczniów promowaliśmy na szkolnej stronie internetowej w zakładce Osiągnięcia oraz podczas Festiwalu Osiągnięć, który odbył się po pierwszym semestrze. Ważnym i tradycyjnie już obchodzonym szkolnym konkursem jest impreza „Młode Talenty”, podczas której chętne osoby prezentowały się w śpiewie, tańcu, recytacji i pracy plastycznej a nawet fotografowaniu. Uzdolnienia uczniów przedstawiane były również na ściennej gazetce na górnym korytarzu, a także w salach lekcyjnych. Ponadto, w związku z udziałem w programie Małopolska Szkoła Tradycji, w naszej placówce odbywały się zajęcia tańca ludowego oraz lepienia z gliny. Zajęcia te cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów. Jak co roku, czekamy na galę zakończenia roku szkolnego, podczas którego kolejne osoby zostaną wyróżnione tytułem „Mam Talent” i wyjątkowym odznaczeniem z rąk Senatora RP, pana Andrzeja Pająka.

mgr Iwona Kasprzyk

Skip to content