A- A A+

Szkoła Odkrywców Talentów 2019/2020

Rok 2019/2020 to kolejny rok realizacji założeń programu pracy z uczniem zdolnym „Szkoła Odkrywców Talentów”. Szkoła realizuje zadania programu na bieżąco, w różny sposób. Uczniowie mają szeroki wybór zajęć dodatkowych rozwijających ich zainteresowania i zdolności. Nauczyciele obserwują uczniów pod kątem uzdolnień oraz współpracują z wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. Dla uczniów dostępny jest szeroki wybór konkursów i zawodów, do których nauczyciele chętnie ich przygotowują. Uczniowie licznie pokazują swoje talenty przed społecznością szkolną. Na uwagę zasługuje przygotowanie występów online w związku z obchodami świąt majowych podczas nauczania zdalnego. Osiągnięcia uczniów promowane są na forum szkoły np. podczas Festiwalu Osiągnięć i na stronie internetowej. Praca z uczniem zdolnym odbywa się także na obowiązkowych zajęciach poprzez indywidualizację nauczania. Na bieżąco realizowany jest Szkolny System Wspierania Zdolności.

mgr Iwona Kasprzyk

Skip to content