A- A A+

Szkoła z Klasą

Nasza szkoła uczestniczyła w programie Szkoła z Klasą. Edycja 2022/2023 programu trwała od września 2022 roku do czerwca 2023 roku. Celem Programu było rozwijanie wśród nauczycieli oraz uczniów poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własny proces uczenia, umiejętności współpracy, pracy zespołowej i dbania o dobre relacje oraz krytycznego myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. W trakcie roku szkolnego zostały zrealizowane wszystkie zadania oparte na czterech innowacyjnych metodach pracy z uczniami (odwrócona lekcja, design thinking, agile, wystąpienia publiczne) zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Organizatora. Wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w programie, realizując zaplanowane zadania. Szkoła otrzymała tytuł Szkoły z Klasą.

mgr Bernadeta Głogowska

certyfikat Szkoła z klasą

 

 

Skip to content