A- A A+

Szkolny Klub Sportowy

ZAJĘCIA SĄ PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH NASZEJ SZKOŁY. W TRAKCIE ZAJĘĆ UCZNIOWIE POZNAJĄ PODSTAWY GIER ZESPOŁOWYCH ( PIŁKA SIATKOWA, PIŁKA KOSZYKOWA, UNIHOKEJ, PIŁKA NOŻNA) W OPARCIU O GRY I ZABAWY.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ WE WTORKI OD 14.35 DO 15.35 ORAZ W ŚRODY I W PIĄTKI OD 12.40 DO 13.40.

Zapraszam, mgr Grzegorz Ginter.

„Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie trzeba dodawać…”

Wróciliśmy po wakacjach i kontynuujemy zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia dla grupy uczniów z klasy II i III prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu.

mgr Aneta Doros

Szkolny Klub Sportowy  SKS 2019

Dla klas I – III zajęcia odbywają się w dniach:

Czwartek 13:40 -14:40

Piątek 12:35 – 13:35

Gry i zabawy ruchowe ogólnorozwojowe

Zabawy ruchowe dla dzieci są interesującą i ciekawą formą wspomagającą rozwój osobowy – zwiększają wydolność organizmu, poprawiają sprawność fizyczną i umysłową, likwidują nerwowe napięcie i sprzyjają czynnemu wypoczynkowi. Dzieci rozwijają wszystkie cechy motoryki, to jest siłę, szybkość, zręczność, wytrzymałość, umiejętności ruchowe. W tym czasie dzieciaki aktywnie spędzają czas na sali gimnastycznej lub na obiektach sportowych wokół szkoły.

Serdecznie zapraszam!

mgr Agata Krawczyńska

Zabawy i gry ruchowe charakteryzuje ogromne bogactwo ruchowe. Dlatego też, są one podstawowym elementem pojawiającym się podczas wychowania fizycznego, co jest widoczne głównie w młodszych klasach. Ich wszechstronne oddziaływanie na ustrój wpływa na zwiększenie jego wydolności, a także sprawności fizycznej. Stosując metody gier i zabaw ruchowych, korzystnie wpływa się  na bardzo wiele układów i narządów. Rozwijane są praktycznie wszystkie elementy wpływające na motorykę i dynamikę ruchu. Oprócz dodatniego wpływu na układ ruchowy mają duże znaczenie emocjonalne bowiem dzieci mocno angażują się uczuciowo w daną zabawę. Emocje te są przepełnione radością a także zadowoleniem.

mgr Agata Krawczyńska

Skip to content