Szkolny Klub Sportowy

„Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie trzeba dodawać…”

Wróciliśmy po wakacjach i kontynuujemy zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia dla grupy uczniów z klasy II i III prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu.

mgr Aneta Doros