A- A A+

Twoje dane – Twoja sprawa

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych…”

Cele Programu

1. Celem głównym Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

  • wzrost wiedzy doradców metodycznych i konsultantów oraz nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji doradców metodycznych i konsultantów oraz nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów;
  • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka;
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/

Skip to content