Projekt Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy

W projekcie wzięło udział 27 uczniów z klasy I. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu (poniedziałek 2 godz., środa 1 godz. i czwartek 1 godz.). Łączna liczba zajęć – to 50 godzin. Dominującą formą zajęć była zabawa, stopniowo coraz bardziej przeradzająca się w ćwiczenia i zadania wymagające od uczniów wytrwałości, skupienia i zaangażowania. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach, było to dla nich nowe doświadczenie.Spotykali się z nowymi zabawami, pomocami dydaktycznymi i metodami pracy. Na zajęciach czytaliśmy książki, opowiadaliśmy, przygotowywaliśmy krótkie przedstawienia. Opracowywaliśmy gry dydaktyczne, komiksy i albumy. Przeprowadzaliśmy doświadczenia oraz eksperymenty. Chodziliśmy na wycieczki i prowadziliśmy obserwacje przyrodnicze, co później miało odzwierciedlenie w różnego rodzaju pracach.

Dzieci na zajęciach pracowały w zespołach, każdy mógł swobodnie wypowiadać się na różne tematy, wiedział że zawsze zostanie wysłuchany i nagrodzony za pomysłowość i oryginalność. Uczniowie, którzy wcześniej mieli problemy z wypowiadaniem się, pokazywaniem siebie na forum klasy obecnie nie mają tego typu oporów. Są pewniejsi siebie, potrafią śmiało rozmawiać i bawić się z kolegami. Uczniowie charakteryzujący się dużą inteligencją językową mieli okazję wykazać się swoją pomysłowością. To one przygotowywały krótkie przedstawienia, scenki, tworzyli opowiadania, rebusy i zagadki.Odbyliśmy kilka wycieczek pieszych po okolicy, do Puszczy Dulowskiej, odwiedziliśmy gospodarstwo hodowlane naszej koleżanki. Razem z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Karniowic i Dulowej wykonywaliśmy palmy wielkanocne i pisanki. Na bieżąco przygotowywaliśmy wystawy prac plastycznych, założyliśmy hodowlę roślin cebulowych.
Zajęcia te stworzyły warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań u dzieci, które w ten sposób zyskały szansę na odniesienie subiektywnego sukcesu, zajmując się dziecinami do których mają predyspozycje.

Dla mnie realizującej ten projekt – było to również nowe doświadczenie. Właściwe rozpoznanie zdolności pomogło mi w nawiązaniu kontaktu z dziećmi, wytworzeniu dobrej relacji. Umożliwiło mi także odpowiednie przygotowanie zajęć szkolnych tak, aby zmotywować do pracy wielu uczniów.
Zajęcia te stworzyły warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań u wszystkich dzieci.

Projekt ten jest dodatkową ofertą szkoły dla dzieci i w młodszym wieku szkolnym. Rodzice byli zadowoleni z projektu i zaangażowaniem pomagali przy jego podsumowaniu.
Renata Bylica