Przedstawienie dla młodszych kolegów

Klasa druga  2018 rok  rozpoczęła od przygotowania inscenizacji pt: „Proszę państwa, oto Rok!”,  na którą zaprosiła dzieci z Oddziału Przedszkolnego. Przedstawienie się podobało, a przedszkolaki miały okazję do utrwalenia nazw miesięcy.

mgr Grażyna Mendyk