Rekrutacja 2019.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.29. 2019 oraz 0050.30. 2019 z dnia 28.01.2019 r. podaję obowiązujące terminy dotyczące przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia:

 • do oddziału przedszkolnego:      

  Rodzaj czynności

  Termin

  w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin

  w postępowaniu uzupełniającym

  Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego

  04.02.2019 r.

  11.02.2019 r.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  12.02.2019 r.

  01.03.2019 r.

  09.04.2019 r.

  19.04.2019 r.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego

  04.03.2019 r.

  05.03.2019 r.

  23.04.2019 r.

  24.04.2019 r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych

  20.03.2019 r.

  09.05.2019 r.

  Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
  w postaci pisemnego oświadczenia

  21.03.2019 r.

  29.03.2019 r.

  10.05.2019 r.

  13.05.2019 r.

  Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  01.04.2019 r.

  14.05.2019 r.

 • do klasy I:

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2019 r.

13.03.2019 r.

23.04.2019 r.

30.04.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

14.03.2019 r.

15.03.2019 r.

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

01.04.2019 r.

22.05.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

02.04.2019 r.

08.04.2019 r.

23.05.2019 r.

29.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.04.2019 r.

30.05.2019 r.