A- A A+

Rekrutacja 2020.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.16. 2020 oraz 0050.17. 2020 z dnia 16.01.2020 r. podaję obowiązujące terminy dotyczące przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia:

  • do oddziału przedszkolnego:

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.02.2020 r.

28.02.2020 r.

27.04.2020 r.

08.05.2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego

02.03.2020 r.

03.03.2020 r.

11.05.2020 r.

12.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2020 r.

godz. 12.00.

27.05.2020 r.

godz. 12.00.

4

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

19.03.2020 r.

27.03.2020 r.

28.05.2020 r.

05.06.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.03.2020 r.

godz. 12.00.

08.06.2020 r.

godz. 12.00.

  • do kl. I:

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020 r.

06.03.2020 r.

20.04.2020 r.

30.04.2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

09.03.2020 r.

10.03.2020 r.

04.05.2020 r.

05.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2020 r.

godz. 12.00.

20.05.2020 r.

godz. 12.00.

4

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

26.03.2020 r.

03.04.2020 r.

21.05.2020 r.

29.05.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.04.2020 r.

godz. 12.00.

01.06.2020 r.

godz. 12.00.

 

Skip to content