A- A A+

Rekrutacja do kl. I – 2018/ 2019.

W dniach od 26 II 2018 r. do 16 III 2018 r.  można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ( dzieci spoza obwodu szkoły ).

Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • wniosek o przyjęcie dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa),
  • oświadczenia (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa).

Zapraszamy…

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły

Skip to content