A- A A+

Zapraszamy do klasy I.

W terminie:

od  07.03. 2017 r. do  21.03.2017 r. można złożyć zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej.

W roku szkolnym 2017/ 2018 rozpoczynają  spełnianie obowiązku szkolnego dzieci:
urodzone w 2010r. (ustawowo),
urodzone w 2011r. (na wniosek rodzica).
Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • zgłoszenie kandydata (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Dulowa),
  • oświadczenie (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Dulowa),
  • wniosek o przyjęcie dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa),
  • oświadczenia (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa).

Zapraszamy…

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły

Skip to content