Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.

Ustala się następujące terminy w rekrutacji

do oddziału przedszkolnego w SP w Dulowej na rok szkolny 2015/2016:
1. termin składania przez rodziców (prawnych opiekunów) deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w oddziale przedszkolnym – od 23 luty do 1 marzec 2015 r.,
2. termin składania wnioskurekrutacji do oddziału przedszkolnego2-31 marzec 2015 r.,
3. do 10 kwietnia 2015 godz. 15.00 wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
4. od 13 do 24 kwietnia 2015 – potwierdzenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego,
5. od 4 do 8 maja 2015 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły oraz w zakładce: dokumenty i druki do pobrania.

mgr Sylwia Słomska

dyrektor szkoły