A- A A+

Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Szanowni Państwo,

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

Frg. listu otwartego Prezesa IPN

Z okazji 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego,  26 IX 2014 r. wywieszone zostały w Naszej szkole flagi narodowe. Uczniowie klasy VI przygotowali prezentacje multimedialne o historii i działalności tajnych struktur podziemia. Na lekcjach wychowawczych nauczyciele opowiedzieli o znaczeniu Polskiego Państwa Podziemnego i uczniowie kl. III – VI obejrzeli film dokumentalny pt.” Ballada o Jureczku”.

Skip to content