Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny!

4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi- Królowej w Dulowej zainaugurowano rok szkolny 2017/2018. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Dulowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, radna: pani Barbara Paszcza, sołtys wsi Karniowice pan Franciszek Brzózka, radny powiatu chrzanowskiego pan Bogdan Łabuzek. Galę poprowadzili uczniowie Naszej szkoły z klas IV oraz V. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała dyrektor szkoły pani Sylwia Słomska. W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Dulowej będzie oddział przedszkolny oraz klasy I – VII. Zgodnie z reformą oświaty w klasach pierwszych, czwartych i siódmych będzie wdrażana nowa podstawa programowa. Po okolicznościowym przemówieniu  oraz wysłuchaniu krótkiej akademii, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.

mgr Ewa Stanach