Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…

23 IV 2014 r. odeszła od nas mgr Teresa Bogacka – nauczyciel, koleżanka, przyjaciółka…
Choć mija czas na zawsze jest z nami…

” Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

                                                                                         Ks. J. Twardowski

 Znalezione obrazy dla zapytania pamięć po osobie zmarłej