Sport to zdrowie!

Od marca 2018 r.  uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w programie  „Szkolny Klub Sportowy”. Jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Grupa „Młodsza” to zespół składający się z chłopców (11) i dziewczynek (10) uczęszczających do  klasy I i II naszej szkoły. Grupa „Starsza” natomiast to uczniowie (10) i uczennice (14) uczęszczający do klas czwartych. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci będą prowadzone w różnorodnych formach. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów.

mgr Aneta Doros