Spotkanie z Księdzem Biskupem Janem Zającem

W związku z odbywającą się wizytacją tutejszej parafii, dnia 26 października 2009 roku przybył do szkoły Ksiądz Biskup Jan Zając.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza część to apel, gdzie zaprezentowano montaż słowno – muzyczny i gdzie Ksiądz Biskup miał przyjemność spotkać się i porozmawiać z uczniami, nauczycielami i przedstawicielami rodziców. Druga część to zebranie z członkami Rady Pedagogicznej.

Spotkanie z Radą Pedagogiczną miało szczególny charakter. Na początku nastąpiła krótka autoprezentacja nauczycieli uczących w placówce, a w dalszej części odbyła się rozmowa dotycząca aktualnych problemów w oświacie . Ksiądz Biskup poprosił nauczycieli na zwrócenie szczególnej uwagi na wychowanie dzieci oraz wskazał na rolę, jaką odgrywa wychowawca – nauczyciel w życiu młodego człowieka.