A- A A+

Sprzątanie świata

24 września kolejny raz włączyliśmy się w akcję sprzątania świata. Dzięki sprzyjającej pogodzie nasi uczniowie mogli pójść w teren aby posprzątać kilka ulic naszego sołectwa. Wraz z opiekunami w teren udali się najmłodsi : „5” – latki, klasa „0” oraz klasy I – III .

Uczniowie klas IV –VI wysłuchali krótkiej prelekcji na temat oszczędzania wody i energii elektrycznej oraz na temat słuszności używania produktów z recyklingu. Wykonali oni również w swoich klasach gazetkę tematyczną pod hasłem promującym tegoroczne sprzątanie świata : „ Chrońmy bioróżnorodności – segregujmy odpady” .

Skip to content