Stop agresji i przemocy!

Dnia siódmego grudnia w naszej szkole zostały przeprowadzone dla uczniów klas IV-VI zajęcia o charakterze profilaktycznym na temat agresji i przemocy oraz radzenia sobie z nimi. Prowadzone były metodą warsztatową przez pana Marka Wąsika przedstawiciela Akademii Pozytywnej Profilaktyki. Uczniowie zostali zapoznani ze zjawiskiem agresji i przemocy, różnicami między złością, agresją i przemocą. Prowadzący w ciekawy sposób zwrócił uwagę na różne przejawy złości i agresji oraz na możliwości i sposoby radzenia sobie z nimi. Zapoznał uczniów z nieagresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych oraz umiejętnością wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie.

mgr Bernadeta Głogowska

3-copy 4-copy 5-copy 6-copy 7-copy 8-copy 9-copy