Stop Dopalaczom!

W dniu 11.10.2010r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klas I-VI na temat szkodliwości i zagrożeń jakie niosą dopalacze. Uczniom została przedstawiona prezentacja multimedialna oraz krótka pogadanka. Następnie wykonywali prace plastyczne w formie plakatów i komiksów.
Na pracach znalazły się hasła ostrzegające przed dopalaczami. Prace zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych.